Kurs i mindfulness

Kurs i mindfulnessGrunnkurs 


Her vil du få du en grundig innføring i mindfulness og dens ulike aspekter, med undervisning 1 gang per uke i 8 uker, med gradvis oppbygging fra gang til gang. Du vil få øvelser til egentrening hjemme, som vil gi deg mulighet til å erfare og fordype deg i teori og praksis. Som støtte til denne egentreningen vil du få lydfiler med guidede oppmerksomhetsøvelser og yogaøvelser.Videregående kurs


Her vil du få mulighet til å fordype din mindfulness-praksis, som du enten har tilegnet deg gjennom grunnkurset hos oss eller et tilsvarende kurs. Dette videregående kurset vil være over 2 helgesamlinger (fredag kveld til søndag ettermiddag), med noen måneders mellomrom, der du vi ha mulighet til å praktisere og fordype det du har lært deg. Deler av undervisningen vil bli praktisert i naturen – forutsatt at været tillater det.Dagskurs 


Her vil du få mulighet til å praktisere flere klassiske mindfulness-øvelser – f.eks. sittende oppmerksomhetsøvelser/ nærværstrening, kroppsskanning, mindful yoga og mindful gange – som bl.a. vil hjelpe deg til å komme i dypere kontakt med deg selv og nuet, og få en vennlig kontakt med din kropp og løsne spenninger i kroppen.

I løpet av denne dagen vil du også få mulighet til å utforske praktiseringen av mindfulness i naturen, der du vil sanse naturen og deg selv i møte med naturen.

For å skape en helhetsopplevelse vil også lunsjen inngå i undervisningen, der du vil få en mindful matopplevelse.Helgekurs 


Her vil du få tid og rom til en fordypning av teori og praksis.

Innholdet i helgekurset er ellers slik som innholdet i dagskurset. I tillegg vil du her få mulighet til å bli med på en lengre guidet mindful vandring i naturen – forutsatt at været tillater det.